Дейности

 • Проучване на глобалния образователен подход;
 • Преглед и събиране на най-добрите практики относно връзките между хранителните отпадъци и въпросите на развитието в развиващите се страни;
 • Организиране на двудневен семинар за разработване на стратегия за прилагане на глобалния образователен подход по отношение на хранителните отпадъци
 • Изработване на стратегия за прилагане на глобалния подход за обучение
 • Организиране на панели със заинтересованите страни
 • Образователно пособие относно глобалния подход за хранителните отпадъци за домакинства, образователни специалисти и НПО

 

Разработване на аудиовизуални материали

 • Три видеа
 • Три теста
 • Три игри
 • Три съвета
 • Две интерактивни презентации
 • Бележници
 • Брошура
 • Две ръководства за обучители
 • Учебно съдържание за мултипликатори

 

Дейности за повишаване на осведомеността

 • Симулационни обучения
 • Обучения на работното място
 • Обучения за мултипликатори
 • Турнир (състезание) в общността
 • Национални и Европейски дебати за младежки лидери
 • Дигитални работилници за разказване на истории
 • Хранителни лаборатории „Проправете си път към глобалното разбиране“
 • Мобилни инсталации на обществени места
 • Интерактивни информационни щандове на фестивали и изложения