Партньори

Партньорските организации са активни участници / лидери на национално равнище; оттук се очаква дейностите по проекта да привлекат вниманието на бизнеса и политиците, което от своя страна да повлияе на по-скоро бавните политически процеси в областта на устойчивото потребление и свързаните с образованието глобални области в страните партньори.