Първа среща на заинтересованите по темата за хранителните отпадъци

На 23.07.2018 г., проведохме среща със заинтересованите страни по темата за хранителните отпадъци. На срещата бяха представени данни и обсъдени основни проблеми в национален контекст, свързани с хранителните загуби и хранителните отпадъци, включително ролята на заинтересованите страни в повишаването на информираността и достигането до различни целеви групи. Основната цел на прилагане на неформалното образование за устойчиво развитие в кампанията „Твоята храна“ ще бъде поведенческата промяна, водеща ни поетапно към кръгова икономика и намаляване на щетите, които индустриалното земеделие причинява на животоподдържащата система на планетата.

Хранителните отпадъци са разхищение на енергия и ресурс, които са неприемливи, не само от гледна точка на стотиците милиони гладуващи по света, но и от гледна точка на климатичната система на планетата, която променяме.

Сред участниците в срещата бяха: